Personnage : Valens

Atelier : Arles

Collection : elagabale2000

N° RIC : 17

N° NBD : 2604

Légende : SECVRITAS REIPVBLICAE


Ae3 Valens

2604 Ae3 Valens A/ D N VALEN – S P F AVG, buste diadémé, drapé et cuirassé à droite, R/ S[ECVRITA]S-REIPVBLICAE, Victoire allant à gauche tenant une couronne et une palme, PCON à l’exergue  – Arles – 371/376 – Ferrando 1451 – Ferrando II n°1606 (C4) – RIC.17 b / 19 – NBD 1464, 2355, 2602 -  Coll.elagabale2000